LS Svets & Smide AB
 
 

LS-Svets är ett familjeägt verkstadsföretag beläget i Halmstad. Företaget grundades 1984, när verksamheten startade i familjens garage. 1986 flyttades verksamheten till en lokal på söder i Halmstad, med en ordentlig utökning av yta till ca 250 kvm. 1989 var det dags ännu en gång att utöka vilket föranledde flytten till en verstadslokal, på Furuviksringen i Halmstad, med drygt 700 kvm verkstadsyta och 100 kvm kontors- och personalyta.

1995 förvärvades  på Furuviksringen där företaget än idag huserar.
Företaget grundades med en styrka på endast två anställda.
I takt med företagets expansion har antalet medarbetare stigit till nuvarande 7.
Detta för att möta våra kunders ökade krav på kapacitet, noggrannhet och flexibilitet.
Beträffande vår maskinpark, var vänlig studera bifogade maskinförteckning.
Vi ser fram mot ett möte med Er, gärna i våra lokaler då vi gemensamt kan diskutera Era produktionsönskemål.

Naturligtvis besöker vi Er om Ni så önskar. Vill ni att vi skall ta kontakt med er skicka ett E-mail med ert telefonnummer och kontaktperson. Med förhoppning om ett ömsesidigt givande samarbete.

Varmt välkommen till LS-Svets!

Välkommen
Planering produktion kontroll!